Βασ. Σοφίας 121, 115 24, Αθήνα, Τ: 210 64 36 258, F: 210 64 37 043, K: 6974 44 2000

Φλεγμονώδης πυελική ασθένεια

Ερώτηση σε Στέφανος Χανδακάς MD MBA PhD

×

Αυτά τα αιωρήματα έχουν προταθεί από τα νοσοκομεία του Bromley, μετά από συζητήσεις μεταξύ των τμημάτων Μαιευτικής & Γυναικολογίας, Ουρογεννητικής Ιατρικής, Μικροβιολογίας και του τμήματος Φαρμακευτικής.

Σημείωση: Εάν χρειάζεται ενδοφλέβια αγωγή, αυτή θα πρέπει να αντικαταστήσει την στοματική αγωγή για τις πρώτες 48 ώρες και το υπόλοιπο της αγωγής θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την στοματική αγωγή.

Αιώρημα 1 – Πρώτης γραμμής

Ενδοφλέβια Cefuroxime 750 mg ενδοφλέβια tds για 48 ώρες Μετρονιδαζόλη 1g PR tds για 48 ώρες και ξεκινήστε Δοξυκυλίνη 100 mg από το στόμα
Στοματική Κεφαδροξίλη 500 mg PO bd για 7 ημέρες
Μετρονιδαζόλη 400 mg PO bd για 7 ημέρες
Δοξυκιλίνη 100 mg bd για 14 μέρες συνολικά

Σημείωση: Ασθενείς με υποπτευόμενα χλαμύδια φλεγμονώδους πυελικής ασθένειας, θα πρέπει να ξεκινήσουν αμέσως τη δοξυκιλίνη. Εάν τα χλαμύδια τελικά διαγνωστούν και εκτός εάν οι ευαισθησίες της ασθενούς δείξουν κάτι διαφορετικό, η κεφαλοσπορίνη δεν θα χρειαστεί. Για τις πιο βαριές περιπτώσεις και για τις περιπτώσεις όπου η διάγνωση είναι λιγότερο σίγουρη, η χρήση του τριπλού αιωρήματος θα καλύψει μια ευρύτερη περιοχή και θα πρέπει να παρασχεθεί στην ασθενή μέχρι να βγουν τα μικροβιολογικά αποτελέσματα.

Αιώρημα 2 – Ενναλακτικό αιώρημα- χρήσιμο εάν το Αιώρημα 1 δεν είναι υποφερτό

Ενδοφλέβια Co-amoxiclav 1.2 g ενδοφλέβια tds για 48 ώρες και ξεκινήστε Δοξυκιλίνη 100 mg από το στόμα bd
Στοματική Co-amoxiclav 250/125 από το στόμα, 2 χάπια για 7 μέρες
Δοξυκιλίνη 100 mg από το στόμα bd για 14 μέρες συνολικά

Σημείωση: Η δόση και η διάρκεια της Co-amoxiclav (Augmentin) στην φλεγμονώδη πυελική ασθένεια δεν έχει εξακριβωθεί. Οι στοματικές αγωγές που έχουν αναφερθεί διαφέρουν μεταξύ 375 mg με 1.2g, 3-4 φορές ημερησίως.

Βιβλιογραφία από το Royal College of Obstetricians and Gynaecologists

Health videos
0
SIGMA TV 13-7-2013..
δείτε το video
0
ΝΕΤ αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου 2013 06 05..
δείτε το video
This site complies with the HONcode standard for trustworthy information
health4you