Βασ. Σοφίας 121, 115 24, Αθήνα, Τ: 210 64 36 258, F: 210 64 37 043, K: 6974 44 2000

Γυναικολόγος - Στέφανος Χανδακάς MD MBA PhD | Βιογραφικό

author name
Κυριακή Σωτηροπούλου
Γραμματεία

H Κυριακή Σωτηροπούλου γεννήθηκε στη Νεμέα Κορινθίας. Είναι απόφοιτος του British Council Greece στο τμήμα «Methodology in the teaching of English as a foreign language» και του Hellenic American Union στο τμήμα «Assessment and Evaluation Methodology». Είναι κάτοχος Proficiency, άδειας επάρκειας προσόντων διδασκαλίας και του diplome d’etudes en langue Francaice-1er degre unites A1,A2,A3,A4-Delf 1.
Έχει παρακολουθήσει διετές κύκλο μαθημάτων Business Communication and Marketing σε ιδιωτικό κέντρο ελευθέρων σπουδών. Έχει στη κατοχή της τις πιστοποιήσεις ECDL Core and Advanced καθώς και τίτλο προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με θέμα "Μηχανογραφημένη Λογιστική". Από το 2001 έως το 2008 έχει εργαστεί στον οργανισμό Euro American Women’s council και των θεσμικών εταίρων WIPP and BWE όπως και σε φροντιστήρια ξένων γλωσσών. Τα τελευταία 11 χρόνια εργάζεται στο ιατρείο του Δρ.Χανδακά.

Health videos
0
SIGMA TV 13-7-2013..
δείτε το video
0
ΝΕΤ αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου 2013 06 05..
δείτε το video
This site complies with the HONcode standard for trustworthy information
health4you