Βασ. Σοφίας 121, 115 24, Αθήνα, Τ: 210 64 36 258, F: 210 64 37 043, K: 6974 44 2000

Γυναικολόγος - Στέφανος Χανδακάς MD MBA PhD | Βιογραφικό

author name
Γεωργία Βικτωρία Κοσσενάκη
Μαία

Η Γεωργία Βικτωρία Κοσσενάκη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του τμήματος μαιευτικής του ΤΕΙ Αθηνών. Έχει κάνει την πρακτική της άσκηση στο Νοσοκομείο Έλενα Βενιζέλου και παράλληλα παρακολουθεί τις μεταπτυχιακές της σπουδές .Τον τελευταίο χρόνο εργάζεται στο ιατρείο του Δρ.Χανδακά.

Health videos
0
SIGMA TV 13-7-2013..
δείτε το video
0
ΝΕΤ αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου 2013 06 05..
δείτε το video
This site complies with the HONcode standard for trustworthy information
health4you