Βασ. Σοφίας 121, 115 24, Αθήνα, Τ: 210 64 36 258, F: 210 64 37 043, K: 6974 44 2000

Το Όραμά μας

Το woman.com.gr είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να βοηθήσει όλες τις Ελληνίδες να διατηρήσουν αλλά και να βελτιώσουν την υγεία τους, μέσα από ένα σύστημα διαρκούς ροής έγκυρων επιστημονικών ιατρικών πληροφοριών.

Η προσιτή παροχή αξιόπιστων ιατρικών πληροφοριών, που βασίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις, καθώς και η ευκαιρία ανάπτυξης ενός μόνιμου και διαρκούς διαύλου αμφίδρομης επικοινωνίας με εξειδικευμένους επιστήμονες, υποστηρίζει και ενθαρρύνει τις Ελληνίδες να αντιμετωπίσουν με περισσότερη υπευθυνότητα την υγεία τους.

Έτσι, τώρα με το woman.com.gr μπορούν όλες οι Ελληνίδες να αναλάβουν δράση και να φροντίσουν να είναι πάντα υγιείς!

Κάθε γυναίκα που θα χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μας θα αντιμετωπίζεται με σεβασμό, ευγένεια και διακριτικότητα, ενώ θα απολαμβάνει τα υψηλότερα επίπεδα αξιοπιστίας στην παροχή των επιστημονικών πληροφοριών.

Μοιραστείτε το άρθρο ››
Health videos
0
SIGMA TV 13-7-2013..
δείτε το video
0
ΝΕΤ αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου 2013 06 05..
δείτε το video
This site complies with the HONcode standard for trustworthy information
health4you