Βασ. Σοφίας 121, 115 24, Αθήνα, Τ: 210 64 36 258, F: 210 64 37 043, K: 6974 44 2000

Τι είναι η EBM

Η Ιατρική Βάσει Αποδείξεων - Evidence Based Medicine (EBM) είναι ο συνδυασμός των πλέον έγκυρων αποτελεσμάτων της σύγχρονης ιατρικής έρευνας, που έχουν ως επίκεντρο τον ασθενή, ισχύουν και εφαρμόζονται στην καθημερινή ιατρική πρακτική, με την κλινική (ιατρική) εμπειρία και τα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς.

Οι ιδέες αυτές δεν είναι καινούργιες. Στην σημερινή εποχή, έχουν συγκεντρωθεί και ενωθεί κάτω υπό τον όρο Ιατρική Βάσει Αποδείξεων (Evidence Based Medicine) από το 1992. Υπεύθυνη για την ονομασία αυτή είναι μια ιατρική επιστημονική ομάδα υπό τον Gordon Guyatt στο Πανεπιστήμιο McMaster στον Καναδά. Από τότε μέχρι και σήμερα, ο αριθμός των άρθρων που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχει αυξηθεί δραματικά. Το διεθνές ενδιαφέρον, όπως αυτό εκδηλώθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν, έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 6 σχετικών θεματικών επιστημονικών εφημερίδων (που δημοσιεύονται μέχρι και σε 6 γλώσσες) που προβάλλουν με συντομία τις σχετικές έρευνες και μελέτες. Η κυκλοφορία τους σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχεται αθροιστικά στα 175.000 φύλλα.

Γιατί μας είναι απαραίτητη η EBM;

Η ταχεία εξάπλωση της ΕΒΜ οφείλεται στις παρακάτω παραμέτρους:

  • Την υπάρχουσα ανάγκη έγκυρων ιατρικών επιστημονικών πληροφοριών σχετικά με τη διάγνωση, την πρόγνωση, τη θεραπεία και την πρόληψη των ασθενειών.
  • Την αναποτελεσματικότητα των παραδοσιακών πηγών για την πληροφόρηση αυτή, λόγω του ότι είναι παρωχημένες και από ερευνητές που συχνά αποδεικνύεται ότι έβγαλαν λάθος συμπεράσματα.
  • Τη διαφορά μεταξύ διαγνωστικής ικανότητας και κλινικής κρίσης, που αυξάνεται με την εμπειρία, και την επίκαιρη ιατρική γνώση και αποτελεσματικότητα, που έχει φθίνουσα τάση.
  • Την πίεση που μας ασκείται να δαπανήσουμε όχι περισσότερο από μερικά δευτερόλεπτα ανά ασθενή ή να κρατήσουμε μισή ώρα κάθε εβδομάδα και να την αφιερώσουμε στη μελέτη των πλέον σύγχρονων ιατρικών εξελίξεων και την συνεπαγόμενη διαρκή ενημέρωσή μας.
Μοιραστείτε το άρθρο ››
Health videos
0
SIGMA TV 13-7-2013..
δείτε το video
0
ΝΕΤ αφιέρωμα στην ομάδα Αιγαίου 2013 06 05..
δείτε το video
This site complies with the HONcode standard for trustworthy information
health4you