Βασ. Σοφίας 121, 115 24, Αθήνα, Τ: 210 64 36 258, F: 210 64 37 043, K: 6974 44 2000

24-28 εβδομάδες

  • Εάν παίρνετε άδεια μητρότητας, ενημερώστε γραπτώς τον εργοδότη σας τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν σταματήσετε να δουλεύετε
  • Εάν διεκδικείτε επίδομα μητρότητας ενημερώστε γραπτώς τον εργοδότη σας τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν σταματήσετε να δουλεύετε (δεν ξέρω αν αυτά ισχύουν στην Ελλάδα)
Μοιραστείτε το άρθρο ››
This site complies with the HONcode standard for trustworthy information
health4you